Gặp Lão Ngoan Đồng là Tây Độc Âu Dương Phong tắt điện ngay

Quality:
Published on Nov 20, 2017
338,818 views
Relate videos
Trận đánh hay nhất giữa Tây Độc và Bắc Cái

Trận đánh hay nhất giữa Tây Độc và Bắc Cái

HD Duration:38:41.
Quách Tĩnh một mình chấp cả Mai Siêu Phong với Hoàng Dược Sư

Quách Tĩnh một mình chấp cả Mai Siêu Phong với Hoàng Dược Sư

HD Duration:19:44.
Võ công của Lão Ngoan Đồng giờ đã cao hơn Hoàng Dược Sư - Trích Anh hùng xạ điêu

Võ công của Lão Ngoan Đồng giờ đã cao hơn Hoàng Dược Sư - Trích Anh hùng xạ điêu

HD Duration:20:13.
Vương Trùng Dương dùng Tiên Thiên Công phế hết võ công của Âu Dương Phong

Vương Trùng Dương dùng Tiên Thiên Công phế hết võ công của Âu Dương Phong

HD Duration:17:37.
Quách tĩnh một mình đánh bại tất cả các cao thủ võ lâm gánh team Hồng Thất Công

Quách tĩnh một mình đánh bại tất cả các cao thủ võ lâm gánh team Hồng Thất Công

HD Duration:35:14.
Cả Đông Tà, Nam Đế và Chu Bá Thông đánh không lại cao thủ này

Cả Đông Tà, Nam Đế và Chu Bá Thông đánh không lại cao thủ này

HD Duration:25:07.
Yêu quái có bản lĩnh xếp ngang hàng với Tôn Ngộ Không là ai

Yêu quái có bản lĩnh xếp ngang hàng với Tôn Ngộ Không là ai

HD Duration:48:11.
Hư Trúc theo Thiên Sơn Đồng Lão luyện bắc minh thần công

Hư Trúc theo Thiên Sơn Đồng Lão luyện bắc minh thần công

HD Duration:39:01.
Cũng là giáo đầu mà không đỡ nổi 1 gậy của Lâm Xung

Cũng là giáo đầu mà không đỡ nổi 1 gậy của Lâm Xung

HD Duration:21:06.